POKOJE GOŚCINNE Jacek Kędziora

Nadmorska 62a, 78-132 Grzybowo
NIP 671-100-59-57

+48 692 559 723

Konto bankowe:

Jacek Kędziora
Millennium
IBAN: PL 68 1160 2202 0000 0005 1484 8032

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]
    * Wymagane pole

    Klauzula informacyjna RODO Uprzejmie informuję, że: Wypełnienie formularza kontaktowego jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016). Administratorem Pana/Pani danych jest Jacek Kędziora prowadzący firmę Pokoje gościnne Jacek Kędziora, NIP 671-100-59-57 z siedzibą w Grzybowie 78-132, ul. Nadmorska 62A, e-mail: jaacek3@wp.pl oraz Anastazja Kędziora prowadząca firmę ATM CAMPING GASTRONOMIA Anastazja Kędziora, NIP 671-125-10-01, ul. Nadmorska 62A, 78-132 Grzybowo, e-mail anaked@wp.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zadawane pytania z formularza kontaktowego oraz realizacji rezerwacji w pokojach gościnnych. Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń rezerwacji, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą usuwane (w przypadku samych zapytań) lub przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (w przypadku rezerwacji).